ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 08

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

22.21

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 86.00 >= 86.00 >= 86.00 >= 86.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 22.21

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 22 พฤษภาคม 2567 12:12)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 86.00)Q2 (>= 86.00)Q3 (>= 86.00)Q4 (>= 86.00)FilesLast update
บึงกาฬ3,03513,60522.3173.2942.9828.6122.312024-03-27 14:33:46
หนองบัวลำภู1,01216,6736.0718.5911.477.726.072024-03-27 14:33:15
อุดรธานี13,31243,68630.4795.3259.7839.6030.472024-03-27 14:33:17
เลย5,12820,31125.2582.2849.7732.5525.252024-03-27 14:33:17
หนองคาย4,49914,65530.7089.9758.2239.1030.702024-03-27 14:33:18
สกลนคร4,02437,13310.8436.1020.9014.0410.842024-03-27 14:33:21
นครพนม6,40022,34128.6589.3855.6837.1428.652024-03-27 14:33:22
 37,410168,40422.21      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 86
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log