ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เขตฯ 10

Map

อัตราต่อแสนประชากร

21.35

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 10

อัตราต่อแสนประชากร 21.35

จำนวนที่ผ่าน

4 80%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 20%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)FilesLast update
ศรีสะเกษ23,96850.4090.5850.402024-05-03 16:12:56
อุบลราชธานี16,47815.440.0015.442024-05-03 14:58:53
ยโสธร01,4200.000.000.002024-05-03 14:59:13
อำนาจเจริญ01,0250.000.000.002024-05-03 15:25:06
มุกดาหาร01,1600.000.000.002024-05-03 15:44:26
 314,05121.35      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ ,คลอดและหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-05-03 16:12:56
Update: ศรีสะเกษ

by วรรณชนก

2024-05-03 16:11:01
Update: นครศรีธรรมราช

by วรรณชนก

2024-05-03 16:10:26
Update: ตรัง

by วรรณชนก

2024-05-03 16:09:07
Update: เพชรบุรี

by วรรณชนก

2024-05-03 16:07:33
Update: นครราชสีมา

by วรรณชนก

log