ตัวชี้วัดที่ 052.2: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

Map

ร้อยละ

98.68

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 70.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.68

จำนวนที่ผ่าน

75 98.68%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 1.32%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
กรุงเทพมหานคร---
สมุทรปราการ11100.00100.00100.00100.002023-07-04 00:02:07
นนทบุรี11100.00100.00100.002023-04-18 15:24:22
ปทุมธานี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:29
พระนครศรีอยุธยา11100.00100.00100.002023-04-18 15:24:23
อ่างทอง11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:30
ลพบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:30
สิงห์บุรี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-27 00:02:09
ชัยนาท11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:31
สระบุรี11100.00100.00100.00100.002023-07-05 00:02:09
ชลบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:31
ระยอง11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:31
จันทบุรี11100.00100.00100.00100.002023-07-05 00:02:10
ตราด11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:32
ฉะเชิงเทรา11100.00100.00100.002023-07-06 00:02:10
ปราจีนบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:33
นครนายก11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:33
สระแก้ว11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:33
นครราชสีมา11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:33
บุรีรัมย์11100.00100.00100.002023-04-18 15:24:26
สุรินทร์100.00100.000.002024-01-05 00:02:12
ศรีสะเกษ11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-27 00:02:12
อุบลราชธานี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:34
ยโสธร11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:35
ชัยภูมิ11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:35
อำนาจเจริญ11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:35
บึงกาฬ11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:35
หนองบัวลำภู11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:36
ขอนแก่น11100.00100.00100.00100.002023-07-02 00:02:14
อุดรธานี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:36
เลย11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:37
หนองคาย11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:37
มหาสารคาม11100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:37
ร้อยเอ็ด11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-27 00:02:15
กาฬสินธุ์11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-27 00:02:16
สกลนคร11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:38
นครพนม11100.00100.00100.00100.002023-07-04 00:02:16
มุกดาหาร11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:38
เชียงใหม่11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:39
ลำพูน11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:39
ลำปาง11100.00100.00100.002023-04-18 15:24:32
อุตรดิตถ์11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:39
แพร่11100.00100.00100.002023-04-18 15:24:32
น่าน11100.00100.00100.002023-04-18 15:24:32
พะเยา11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-27 00:02:18
เชียงราย11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:40
แม่ฮ่องสอน11100.00100.00100.002023-04-18 15:24:33
นครสวรรค์11100.00100.00100.00100.002023-06-26 00:02:19
อุทัยธานี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:41
กำแพงเพชร11100.00100.00100.00100.002023-06-26 00:02:19
ตาก11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:42
สุโขทัย11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:42
พิษณุโลก11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:42
พิจิตร11100.00100.00100.002023-04-18 15:24:35
เพชรบูรณ์11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:43
ราชบุรี11100.00100.00100.00100.002023-06-26 00:02:21
กาญจนบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:43
สุพรรณบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:43
นครปฐม11100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:44
สมุทรสาคร11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:44
สมุทรสงคราม11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:44
เพชรบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:45
ประจวบคีรีขันธ์11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:45
นครศรีธรรมราช11100.00100.00100.00100.002023-07-04 00:02:23
กระบี่11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:45
พังงา11100.00100.00100.00100.002023-07-04 00:02:23
ภูเก็ต11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:46
สุราษฎร์ธานี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:46
ระนอง11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:46
ชุมพร11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:47
สงขลา11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:47
สตูล11100.00100.00100.002023-04-18 15:24:39
ตรัง11100.00100.00100.00100.002023-07-04 00:02:25
พัทลุง11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:48
ปัตตานี11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-27 00:02:26
ยะลา11100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:48
นราธิวาส11100.00100.00100.002023-07-14 09:52:57
 767598.68      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (76 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log