ตัวชี้วัดที่ 052.2: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

Map

ร้อยละ

98.68

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 70.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.68

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.00100.00100.0050.0050.002023-09-27 00:02:18
เขตฯ 0255100.00100.00100.00100.00100.002023-09-26 14:11:43
เขตฯ 0355100.00100.00100.0080.0040.002023-09-26 14:11:41
เขตฯ 0488100.00100.00100.0075.0062.502023-09-27 00:02:09
เขตฯ 0588100.00100.00100.0087.5087.502023-09-26 14:11:45
เขตฯ 0688100.00100.00100.0087.5062.502023-09-26 14:11:33
เขตฯ 0744100.00100.00100.0075.0075.002023-09-27 00:02:16
เขตฯ 0877100.00100.00100.00100.0085.712023-09-26 14:11:38
เขตฯ 094375.00100.0075.0050.0050.002024-01-05 00:02:12
เขตฯ 1055100.00100.00100.00100.00100.002023-09-27 00:02:12
เขตฯ 1177100.00100.00100.00100.0071.432023-09-26 14:11:47
เขตฯ 1277100.00100.00100.0071.4357.142023-09-27 00:02:26
เขตฯ 13---
 767598.68      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (76 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log