ตัวชี้วัดที่ 053.3: ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

90.25

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 87.00 >= 88.00 >= 89.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 90.25

จำนวนที่ผ่าน

7 58.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 41.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 87.00)Q2 (>= 88.00)Q3 (>= 89.00)Q4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 01818694.1994.1994.192023-04-11 14:31:28
เขตฯ 02363894.7494.7494.742023-04-11 14:33:51
เขตฯ 03394488.6488.6488.642023-04-11 14:33:41
เขตฯ 04555993.2293.2293.222023-04-11 14:23:22
เขตฯ 05475290.3890.3890.382023-04-11 14:40:26
เขตฯ 06505886.2186.2186.212023-04-11 14:23:30
เขตฯ 07556288.7193.5588.712023-04-11 14:29:45
เขตฯ 08667785.7185.7185.712023-04-11 14:41:57
เขตฯ 09717891.0393.5991.032023-04-11 14:28:25
เขตฯ 10616298.3998.3998.392023-04-11 14:30:02
เขตฯ 11506576.9281.5476.922023-04-11 14:46:29
เขตฯ 12656895.5995.5995.592023-04-11 14:41:50
เขตฯ 13---
 67674990.25      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit + 3e อยู่ระหว่างต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรอง ขอประเมินซ้ำแต่ใบรับรองหมดอายุ (R1e, R2e R3e เป็นต้น) แต่อยู่ระหว่างต่ออายุ + A-HA + A-HAe อยู่ระหว่างต่ออายุ (แห่ง)

B = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-11 14:46:29
Update: ระนอง

by พิชญา

2023-04-11 14:46:15
Update: ภูเก็ต

by พิชญา

2023-04-11 14:46:08
Update: สุราษฎร์ธานี

by พิชญา

2023-04-11 14:41:57
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2023-04-11 14:41:50
Update: นราธิวาส

by พิชญา

log