ตัวชี้วัดที่ 053.3: ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

89.72

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 87.00 >= 88.00 >= 89.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 89.72

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 87.00)Q2 (>= 88.00)Q3 (>= 89.00)Q4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 01808693.0294.1994.1995.35101.272023-10-10 16:13:00
เขตฯ 02363894.7494.7494.7494.7494.742023-10-10 16:13:55
เขตฯ 03384486.3688.6488.6488.6486.362023-10-10 16:13:43
เขตฯ 04545991.5393.2293.2293.2291.532023-10-10 16:06:59
เขตฯ 05465288.4690.3890.3888.4688.462023-10-10 16:16:39
เขตฯ 06495884.4886.2186.2187.9384.482023-10-10 16:07:05
เขตฯ 07556288.7193.5588.7191.9488.712023-10-10 16:11:37
เขตฯ 08657784.4285.7185.7190.9184.422023-10-10 16:18:09
เขตฯ 09747894.8793.5991.0394.8794.872023-10-10 16:09:18
เขตฯ 10616298.3998.3998.3998.3998.392023-10-10 16:11:57
เขตฯ 11486573.8581.5476.9275.3873.852023-10-10 16:17:22
เขตฯ 12666897.0695.5995.5997.0697.062023-10-10 16:18:04
เขตฯ 13---
 67274989.72      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit + 3e อยู่ระหว่างต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรอง ขอประเมินซ้ำแต่ใบรับรองหมดอายุ (R1e, R2e R3e เป็นต้น) แต่อยู่ระหว่างต่ออายุ + A-HA + A-HAe อยู่ระหว่างต่ออายุ (แห่ง)

B = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-10 16:18:09
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2023-10-10 16:18:04
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2023-10-10 16:18:01
Update: ยะลา

by พิชญา

2023-10-10 16:17:52
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2023-10-10 16:17:47
Update: พัทลุง

by พิชญา

log