ตัวชี้วัดที่ 048: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

Map

ร้อยละ

5.52

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 6.00 <= 5.00 <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 5.52

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 6.00)Q3 (<= 5.00)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
เขตฯ 011,44424,3455.935.932023-04-18 13:32:14
เขตฯ 0264514,5504.434.432023-04-18 14:43:35
เขตฯ 0364311,3195.685.682023-04-18 14:43:57
เขตฯ 041,34319,0427.057.052023-04-18 14:44:26
เขตฯ 051,55120,9327.417.412023-04-18 14:44:50
เขตฯ 061,08422,1034.904.902023-04-18 14:45:15
เขตฯ 0784516,7915.035.032023-04-18 14:45:47
เขตฯ 0886419,7004.394.392023-04-18 14:46:15
เขตฯ 091,31023,5605.565.562023-04-18 14:46:45
เขตฯ 1070416,9564.154.152023-04-18 14:47:09
เขตฯ 111,27319,3996.566.562023-04-18 14:47:46
เขตฯ 121,10023,2984.724.722023-04-18 14:48:20
เขตฯ 13--2023-02-24 13:11:54
 12,806231,9955.52     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำแหน่งว่างเป้าหมายคงเหลือทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่รายงานผล ณ วันที่รายงานผล ดังนี้ ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2566 (ตำแหน่ง)

B = จำนวนตำแหน่งทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่ 1 ต.ค. 65 (ตำแหน่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ตำแหน่งว่างเป้าหมายคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-18 14:48:20
Update: สงขลา

by ภทรพร

2023-04-18 14:47:46
Update: สุราษฎร์ธานี

by ภทรพร

2023-04-18 14:47:09
Update: อุบลราชธานี

by ภทรพร

2023-04-18 14:46:45
Update: นครราชสีมา

by ภทรพร

2023-04-18 14:46:15
Update: อุดรธานี

by ภทรพร

log