ตัวชี้วัดที่ 048: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

Map

ร้อยละ

4.13

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 6.00 <= 5.00 <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 4.13

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 6.00)Q3 (<= 5.00)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
เขตฯ 011,13624,4814.645.935.104.642023-10-04 09:26:18
เขตฯ 0249214,6283.364.433.603.362023-10-04 09:26:32
เขตฯ 0350011,3814.395.684.704.392023-10-04 09:27:16
เขตฯ 041,00819,2025.257.055.685.252023-10-04 09:27:28
เขตฯ 051,01821,0874.837.415.824.832023-10-04 09:27:41
เขตฯ 0686422,2203.894.904.213.892023-10-04 09:27:54
เขตฯ 0765016,8723.855.034.123.852023-10-04 09:28:19
เขตฯ 0860319,7593.054.393.263.052023-10-04 09:28:39
เขตฯ 091,03923,5974.405.564.834.402023-10-04 09:31:36
เขตฯ 1056017,0043.294.153.463.292023-10-04 09:31:50
เขตฯ 1195619,5264.906.565.274.902023-10-04 09:32:11
เขตฯ 1279423,3943.394.723.563.392023-10-04 09:32:26
เขตฯ 13--2023-02-24 13:11:54
 9,620233,1514.13     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำแหน่งว่างเป้าหมายคงเหลือทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่รายงานผล ณ วันที่รายงานผล ดังนี้ ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2566 (ตำแหน่ง)

B = จำนวนตำแหน่งทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่ 1 ต.ค. 65 (ตำแหน่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ตำแหน่งว่างเป้าหมายคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-04 09:32:26
Update: สงขลา

by ภทรพร

2023-10-04 09:32:11
Update: สุราษฎร์ธานี

by ภทรพร

2023-10-04 09:31:50
Update: อุบลราชธานี

by ภทรพร

2023-10-04 09:31:36
Update: นครราชสีมา

by ภทรพร

2023-10-04 09:28:39
Update: อุดรธานี

by ภทรพร

log