ตัวชี้วัดที่ 053.1: ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมี คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

96.83

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 97.00 >= 98.00 >= 99.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.83

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 97.00)Q2 (>= 98.00)Q3 (>= 99.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 011212100.00100.00100.00100.002023-10-10 15:53:51
เขตฯ 0288100.00100.00100.00100.002023-10-10 15:54:49
เขตฯ 0355100.00100.00100.00400.00100.002023-10-10 15:54:42
เขตฯ 041212100.00100.00100.00100.00100.002023-10-10 15:36:14
เขตฯ 05141593.33100.00100.0093.332023-10-10 15:56:02
เขตฯ 06131586.67100.00100.00100.0086.672023-10-10 15:36:21
เขตฯ 0766100.00100.00100.00150.00100.002023-10-10 15:52:41
เขตฯ 081111100.00100.00100.00183.33100.002023-10-10 15:57:44
เขตฯ 09101190.9190.9190.9190.9190.912023-10-10 15:50:16
เขตฯ 1099100.00100.00100.00112.50100.002023-10-10 15:52:55
เขตฯ 111212100.00100.00100.00100.002023-10-10 15:56:43
เขตฯ 121010100.00100.00100.00100.002023-10-10 15:57:39
เขตฯ 13---
 12212696.83      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit + 3e อยู่ระหว่างต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรอง ขอประเมินซ้ำแต่ใบรับรองหมดอายุ (R1e, R2e R3e เป็นต้น) แต่อยู่ระหว่างต่ออายุ+ A-HA + A-HAe อยู่ระหว่างต่ออายุ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-10 15:57:44
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2023-10-10 15:57:39
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2023-10-10 15:57:34
Update: ยะลา

by พิชญา

2023-10-10 15:57:28
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2023-10-10 15:57:22
Update: พัทลุง

by พิชญา

log