ตัวชี้วัดที่ 047: ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น

Map

ร้อยละ

1696.67

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 1696.67

จำนวนที่ผ่าน

8 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 20.00)FilesLast update
เขตฯ 010692023-10-16 13:10:15
เขตฯ 021242300.002300.002023-10-16 13:10:35
เขตฯ 030172023-10-16 13:10:52
เขตฯ 041363500.003500.002023-10-16 13:11:17
เขตฯ 05934277.78277.782023-10-16 13:12:15
เขตฯ 060862023-10-16 13:12:27
เขตฯ 070442023-10-16 13:12:43
เขตฯ 082623000.003000.002023-10-16 13:13:24
เขตฯ 091504900.004900.002023-10-16 13:13:37
เขตฯ 100212023-10-16 13:16:14
เขตฯ 111070600.00600.002023-10-16 13:14:33
เขตฯ 121141300.001300.002023-10-16 13:14:55
เขตฯ 13512140.00140.002023-10-16 13:15:09
 305391696.67   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานประกอบการ 5 ประเภทที่ได้รับการรับรองเป็นศูนย์เวลเนส/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปีงบประมาณที่ผ่านมา (แห่ง)

B = จำนวนสถานประกอบการ 5 ประเภทที่ได้รับการรับรองเป็นศูนย์เวลเนส/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปีงบประมาณที่ปัจจุบัน (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((B-A)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-16 13:16:14
Update: อุบลราชธานี

by จิราวรรณ

2023-10-16 13:15:09
Update: กรุงเทพมหานคร

by จิราวรรณ

2023-10-16 13:14:55
Update: สงขลา

by จิราวรรณ

2023-10-16 13:14:33
Update: สุราษฎร์ธานี

by จิราวรรณ

2023-10-16 13:13:37
Update: นครราชสีมา

by จิราวรรณ

log