ตัวชี้วัดที่ 054.2: จำนวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นสูง (The best)

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 2.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 2.00)FilesLast update
เขตฯ 0100.002023-04-11 09:37:03
เขตฯ 0200.002023-04-11 09:37:06
เขตฯ 0300.002023-04-11 09:37:09
เขตฯ 0400.002023-04-11 09:37:12
เขตฯ 0500.002023-04-11 09:37:16
เขตฯ 0600.002023-04-11 09:37:18
เขตฯ 0700.002023-04-11 09:37:21
เขตฯ 0800.002023-04-11 09:37:23
เขตฯ 0900.002023-04-11 09:37:30
เขตฯ 1000.002023-04-11 09:37:33
เขตฯ 1100.002023-04-11 09:39:54
เขตฯ 1200.002023-04-11 09:39:57
เขตฯ 13-2023-02-24 11:28:27
 00.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นสูง (The best) (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= เขตสุขภาพละ 2 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-11 09:39:57
Update: สงขลา

by พิชญา

2023-04-11 09:39:54
Update: สุราษฎร์ธานี

by พิชญา

2023-04-11 09:37:33
Update: อุบลราชธานี

by พิชญา

2023-04-11 09:37:30
Update: นครราชสีมา

by พิชญา

2023-04-11 09:37:23
Update: อุดรธานี

by พิชญา

log