ตัวชี้วัดที่ 054.1.2: ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)

Map

ร้อยละ

90.97

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 55.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 90.97

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 55.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 019191100.00100.002023-04-11 13:38:43
เขตฯ 02353989.7489.742023-04-11 13:39:30
เขตฯ 034949100.00100.002023-04-11 13:39:30
เขตฯ 04566093.3393.332023-04-11 13:33:09
เขตฯ 05485292.3192.312023-04-11 13:40:31
เขตฯ 06485882.7682.762023-04-11 13:33:16
เขตฯ 077171100.00100.002023-04-11 13:36:34
เขตฯ 08767798.7098.702023-04-11 13:41:47
เขตฯ 097878100.00100.002023-04-11 13:34:46
เขตฯ 10356256.4556.452023-04-11 13:37:43
เขตฯ 11547077.1477.142023-04-11 13:41:05
เขตฯ 12646894.1294.122023-04-11 13:41:41
เขตฯ 13---
 70577590.97    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯขั้นพื้นฐาน (The must) (แห่ง)

B = สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ รพช. จำนวน 774 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-11 13:41:47
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2023-04-11 13:41:41
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2023-04-11 13:41:33
Update: ยะลา

by พิชญา

2023-04-11 13:41:27
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2023-04-11 13:41:19
Update: ตรัง

by พิชญา

log