ตัวชี้วัดที่ 054.1.2: ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)

Map

ร้อยละ

93.56

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 55.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 93.56

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 55.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 019191100.00100.00100.002023-10-11 11:27:13
เขตฯ 02353989.7489.7489.742023-10-11 11:29:40
เขตฯ 03495098.00100.0098.002023-10-11 11:29:23
เขตฯ 04576095.0093.3395.002023-10-11 11:21:47
เขตฯ 055151100.0092.31100.002023-10-11 11:31:08
เขตฯ 06565896.5582.7696.552023-10-11 11:21:51
เขตฯ 077171100.00100.00100.002023-10-11 11:25:56
เขตฯ 08767798.7098.7098.702023-10-11 11:32:40
เขตฯ 09787998.73100.00120.002023-10-11 11:24:42
เขตฯ 10356256.4556.4583.332023-10-11 11:26:10
เขตฯ 11607085.7177.1485.712023-10-11 11:31:51
เขตฯ 12676898.5394.1298.532023-10-11 11:32:35
เขตฯ 13---
 72677693.56    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯขั้นพื้นฐาน (The must) (แห่ง)

B = สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ รพช. จำนวน 774 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-11 11:32:40
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2023-10-11 11:32:35
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2023-10-11 11:32:29
Update: ยะลา

by พิชญา

2023-10-11 11:32:27
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2023-10-11 11:32:24
Update: พัทลุง

by พิชญา

log