ตัวชี้วัดที่ 054.1.1: ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)

Map

ร้อยละ

98.43

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 55.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.43

จำนวนที่ผ่าน

74 97.37%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 2.63%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 55.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
กรุงเทพมหานคร---
สมุทรปราการ22100.00100.00100.002023-10-11 10:02:24
นนทบุรี11100.00100.00100.002023-10-11 10:02:31
ปทุมธานี11100.00100.00100.002023-10-11 10:02:40
พระนครศรีอยุธยา22100.00100.00100.002023-10-11 10:09:46
อ่างทอง11100.00100.00100.002023-10-11 10:09:51
ลพบุรี22100.00100.00100.002023-10-11 10:09:58
สิงห์บุรี22100.00100.00100.002023-10-11 10:10:05
ชัยนาท11100.00100.00100.002023-10-11 10:10:10
สระบุรี22100.00100.00100.002023-10-11 10:10:18
ชลบุรี33100.00100.00100.002023-10-11 10:10:22
ระยอง33100.0066.67100.002023-10-11 10:10:36
จันทบุรี11100.00100.00100.002023-10-11 10:10:40
ตราด11100.00100.00100.002023-10-11 10:10:44
ฉะเชิงเทรา11100.00100.00100.002023-10-11 10:10:52
ปราจีนบุรี22100.000.00100.002023-10-11 10:10:50
นครนายก11100.00100.00100.002023-10-11 10:10:56
สระแก้ว22100.00100.00100.002023-10-11 10:11:00
นครราชสีมา44100.00100.00100.002023-10-11 10:11:04
บุรีรัมย์22100.00100.00100.002023-10-11 10:11:08
สุรินทร์33100.00100.00100.002023-10-11 10:11:14
ศรีสะเกษ1250.000.0050.002023-10-11 10:09:31
อุบลราชธานี44100.00100.00100.002023-10-11 10:11:29
ยโสธร010.000.000.002023-10-11 10:11:35
ชัยภูมิ22100.00100.00100.002023-10-11 10:11:38
อำนาจเจริญ11100.00100.00100.002023-10-11 10:11:43
บึงกาฬ11100.00100.002023-10-11 10:21:56
หนองบัวลำภู11100.00100.00100.002023-10-11 10:11:47
ขอนแก่น33100.00100.00100.002023-10-11 10:12:44
อุดรธานี22100.00100.00100.002023-10-11 10:12:49
เลย11100.00100.00100.002023-10-11 10:13:02
หนองคาย22100.00100.00100.002023-10-11 10:16:31
มหาสารคาม11100.00100.00100.002023-10-11 10:16:42
ร้อยเอ็ด11100.00100.00100.002023-10-11 10:16:50
กาฬสินธุ์11100.00100.00100.002023-10-11 10:17:36
สกลนคร33100.00100.00100.002023-10-11 10:17:44
นครพนม11100.00100.00100.002023-10-11 10:17:51
มุกดาหาร11100.00100.00100.002023-10-11 10:17:58
เชียงใหม่44100.00100.00100.002023-10-11 10:18:10
ลำพูน11100.00100.00100.002023-10-11 10:18:43
ลำปาง11100.00100.00100.002023-10-11 10:18:46
อุตรดิตถ์11100.00100.00100.002023-10-11 10:18:49
แพร่11100.00100.00100.002023-10-11 10:18:52
น่าน11100.00100.00100.002023-10-11 10:18:55
พะเยา22100.00100.00100.002023-10-11 10:19:06
เชียงราย11100.00100.00100.002023-10-11 10:19:09
แม่ฮ่องสอน11100.00100.00100.002023-10-11 10:19:20
นครสวรรค์11100.00100.00100.002023-10-11 10:19:23
อุทัยธานี11100.00100.00100.002023-10-11 10:19:41
กำแพงเพชร11100.00100.00100.002023-10-11 10:19:38
ตาก22100.00100.00100.002023-10-11 10:19:44
สุโขทัย22100.00100.00100.002023-10-11 10:19:51
พิษณุโลก11100.00100.00100.002023-10-11 10:20:01
พิจิตร11100.00100.00100.002023-10-11 10:20:11
เพชรบูรณ์22100.00100.00100.002023-10-11 10:20:12
ราชบุรี44100.00100.00100.002023-10-11 10:20:16
กาญจนบุรี22100.00100.00100.002023-10-11 10:20:22
สุพรรณบุรี22100.00100.00100.002023-10-11 10:20:30
นครปฐม11100.00100.00100.002023-10-11 10:20:32
สมุทรสาคร22100.00100.00100.002023-10-11 10:41:02
สมุทรสงคราม11100.00100.00100.002023-10-11 10:20:55
เพชรบุรี11100.00100.00100.002023-10-11 10:20:57
ประจวบคีรีขันธ์33100.00100.00100.002023-10-11 10:21:04
นครศรีธรรมราช44100.00100.00100.002023-10-11 10:21:06
กระบี่11100.00100.00100.002023-10-11 10:21:10
พังงา22100.00100.00100.002023-10-11 10:21:14
ภูเก็ต11100.00100.00100.002023-10-11 10:21:18
สุราษฎร์ธานี22100.00100.00100.002023-10-11 10:21:22
ระนอง11100.00100.00100.002023-10-11 10:21:25
ชุมพร11100.00100.00100.002023-10-11 10:21:28
สงขลา22100.00100.00100.002023-10-11 10:22:13
สตูล11100.00100.00100.002023-10-11 10:22:11
ตรัง11100.00100.00100.002023-10-11 10:22:18
พัทลุง11100.00100.00100.002023-10-11 10:22:05
ปัตตานี11100.00100.00100.002023-10-11 10:22:16
ยะลา22100.00100.00100.002023-10-11 10:22:01
นราธิวาส22100.00100.00100.002023-10-11 10:22:21
 12512798.43    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯขั้นพื้นฐาน (The must) (แห่ง)

B = สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ รพศ./รพท จำนวน 127 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-11 10:41:02
Update: สมุทรสาคร

by พิชญา

2023-10-11 10:22:21
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2023-10-11 10:22:18
Update: ตรัง

by พิชญา

2023-10-11 10:22:16
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2023-10-11 10:22:13
Update: สงขลา

by พิชญา

log