ตัวชี้วัดที่ 054.1.1: ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)

Map

ร้อยละ

95.24

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 55.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 95.24

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 55.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 011212100.00100.002023-04-10 16:12:36
เขตฯ 0288100.00100.002023-04-10 16:13:22
เขตฯ 0355100.00100.002023-04-10 16:13:18
เขตฯ 041212100.00100.002023-04-10 16:00:05
เขตฯ 051515100.00100.002023-04-10 16:14:13
เขตฯ 06121580.0080.002023-04-10 16:00:12
เขตฯ 0766100.00100.002023-04-10 16:11:09
เขตฯ 081111100.00100.002023-04-10 16:17:05
เขตฯ 091111100.00100.002023-04-10 16:10:07
เขตฯ 106966.6766.672023-04-10 16:11:32
เขตฯ 111212100.00100.002023-04-10 16:16:20
เขตฯ 121010100.00100.002023-04-10 16:17:01
เขตฯ 13---
 12012695.24    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯขั้นพื้นฐาน (The must) (แห่ง)

B = สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ รพศ./รพท จำนวน 127 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-10 16:17:05
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2023-04-10 16:17:01
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2023-04-10 16:16:55
Update: ยะลา

by พิชญา

2023-04-10 16:16:49
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2023-04-10 16:16:44
Update: พัทลุง

by พิชญา

log