ตัวชี้วัดที่ 054.1.1: ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)

Map

ร้อยละ

98.43

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 55.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.43

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 55.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 011212100.00100.00100.002023-10-11 10:19:20
เขตฯ 0288100.00100.00100.002023-10-11 10:20:12
เขตฯ 0355100.00100.00100.002023-10-11 10:20:11
เขตฯ 041212100.00100.00100.002023-10-11 10:10:56
เขตฯ 051616100.00100.00100.002023-10-11 10:41:02
เขตฯ 061515100.0080.00100.002023-10-11 10:11:00
เขตฯ 0766100.00100.00100.002023-10-11 10:17:36
เขตฯ 081111100.00100.0090.912023-10-11 10:21:56
เขตฯ 091111100.00100.00100.002023-10-11 10:11:38
เขตฯ 107977.7866.6777.782023-10-11 10:17:58
เขตฯ 111212100.00100.00100.002023-10-11 10:21:28
เขตฯ 121010100.00100.00100.002023-10-11 10:22:21
เขตฯ 13---
 12512798.43    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯขั้นพื้นฐาน (The must) (แห่ง)

B = สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ รพศ./รพท จำนวน 127 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-11 10:41:02
Update: สมุทรสาคร

by พิชญา

2023-10-11 10:22:21
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2023-10-11 10:22:18
Update: ตรัง

by พิชญา

2023-10-11 10:22:16
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2023-10-11 10:22:13
Update: สงขลา

by พิชญา

log