ตัวชี้วัดที่ 045: ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

Map

ร้อยละ

39.05

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 39.05

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 0115045133.2633.262023-10-16 11:44:47
เขตฯ 026314543.4543.452023-10-12 14:07:23
เขตฯ 03386756.7256.722023-10-09 09:45:48
เขตฯ 04348739.0839.082023-10-16 10:15:20
เขตฯ 0511116965.6865.682023-10-12 15:14:45
เขตฯ 063014420.8320.832023-10-16 09:40:31
เขตฯ 07162759.2659.262023-10-12 11:57:46
เขตฯ 0817522079.5579.552023-10-12 13:04:40
เขตฯ 09529355.9155.912023-10-12 13:09:47
เขตฯ 1017125766.5466.542023-10-12 11:55:02
เขตฯ 112926510.9410.942023-10-11 14:17:46
เขตฯ 128551816.4116.412023-10-11 16:25:30
เขตฯ 13---
 9542,44339.05   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการรักษา และมีการรายงานผ่านโปรแกรมระบบติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-16 11:44:47
Update: ลำปาง

by เนตรชนก

2023-10-16 11:44:36
Update: ลำพูน

by เนตรชนก

2023-10-16 11:44:27
Update: แม่ฮ่องสอน

by เนตรชนก

2023-10-16 11:44:15
Update: เชียงใหม่

by เนตรชนก

2023-10-16 11:44:05
Update: แพร่

by เนตรชนก

log