ตัวชี้วัดที่ 044: อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality)

Map

ร้อยละ

20.37

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 25.00 <= 25.00 <= 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 20.37

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 25.00)Q3 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)FilesLast update
เขตฯ 019232927.9627.962023-07-13 11:31:36
เขตฯ 02176712.532.532023-07-13 11:31:38
เขตฯ 038923038.7038.702023-07-13 11:31:38
เขตฯ 04276342.8642.862023-07-13 11:31:29
เขตฯ 059027233.0933.092023-07-13 11:31:40
เขตฯ 0615655728.0128.012023-07-13 11:31:29
เขตฯ 075315234.8734.872023-07-13 11:31:33
เขตฯ 086530321.4521.452023-07-13 11:31:44
เขตฯ 092942,07814.1514.152023-07-13 11:31:31
เขตฯ 107518440.7640.762023-07-13 11:31:34
เขตฯ 116922830.2630.262023-07-13 11:31:42
เขตฯ 123213224.2424.242023-07-13 11:31:44
เขตฯ 13---
 1,0595,19920.37     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมอง ที่ไม่สามารถทำตามสั่ง (S 06.0- S06.9) ที่มี motor score M1-M5 ใน GCS และเสียชีวิต (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมอง ที่ไม่สามารถทำตามสั่ง (S 06.0- S06.9) ที่มี motor score M1-M5 ใน GCS ทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log