ตัวชี้วัดที่ 043: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

Map

ร้อยละ

12.62

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 26.20 >= 26.30 >= 26.40 >= 26.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 12.62

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 26.20)Q2 (>= 26.30)Q3 (>= 26.40)Q4 (>= 26.50)FilesLast update
เขตฯ 0118068626.2426.242023-04-24 15:40:56
เขตฯ 024934,05712.15147.6512.152023-04-24 15:41:33
เขตฯ 039166,67313.7393.6313.732023-04-24 15:41:04
เขตฯ 045497,6867.147.142023-04-24 15:37:35
เขตฯ 05002023-04-24 15:42:44
เขตฯ 066074,69712.92255.3012.922023-04-24 15:37:42
เขตฯ 07002023-04-24 15:39:29
เขตฯ 086054,26114.20329.7414.202023-04-24 15:43:39
เขตฯ 09002023-04-24 15:38:33
เขตฯ 10002023-04-24 15:39:42
เขตฯ 111,49513,49111.0848.0011.082023-04-24 15:43:04
เขตฯ 121,6269,74316.69150.2216.692023-04-24 15:43:26
เขตฯ 13---
 6,47151,29412.62      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 26.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-24 15:43:39
Update: บึงกาฬ

by ADMIN

2023-04-24 15:43:26
Update: พัทลุง

by ADMIN

2023-04-24 15:43:18
Update: ตรัง

by ADMIN

2023-04-24 15:43:13
Update: สตูล

by ADMIN

2023-04-24 15:43:04
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

log