ตัวชี้วัดที่ 055: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการปรับโฉม Smart Hospital (Smart ER/Modernize OPD/มีการใช้พลังงานสะอาด)

Map

ร้อยละ

50.61

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 50.61

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 014910347.5747.572023-04-11 16:04:47
เขตฯ 02424789.3689.362023-04-11 16:05:45
เขตฯ 03345462.9662.962023-04-11 16:05:32
เขตฯ 04307241.6741.672023-04-11 15:48:38
เขตฯ 05306744.7844.782023-04-11 16:06:36
เขตฯ 06347346.5846.582023-04-11 16:11:38
เขตฯ 07497763.6463.642023-04-11 15:56:11
เขตฯ 088889.099.092023-04-11 16:08:16
เขตฯ 09588965.1765.172023-04-11 15:52:42
เขตฯ 10167122.5422.542023-04-11 16:03:40
เขตฯ 11608273.1773.172023-04-11 16:07:26
เขตฯ 12467858.9758.972023-04-11 16:08:11
เขตฯ 13---
 45690150.61     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปรับโฉม Smart Hospital (Smart ER/Modernize OPD/มีการใช้พลังงานสะอาด) (แห่ง)

B = โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-11 16:11:38
Update: จันทบุรี

by พิชญา

2023-04-11 16:08:16
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2023-04-11 16:08:11
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2023-04-11 16:08:06
Update: ยะลา

by พิชญา

2023-04-11 16:07:56
Update: ปัตตานี

by พิชญา

log