ตัวชี้วัดที่ 055: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการปรับโฉม Smart Hospital (Smart ER/Modernize OPD/มีการใช้พลังงานสะอาด)

Map

ร้อยละ

76.74

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 76.74

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 018510382.5247.5767.9682.522023-10-11 09:37:19
เขตฯ 02424789.3689.3689.3689.362023-10-11 09:37:54
เขตฯ 03495589.0962.9685.4589.092023-10-11 09:37:47
เขตฯ 04507269.4441.6768.0669.442023-10-11 09:06:50
เขตฯ 05436764.1844.7858.2164.182023-10-11 09:39:06
เขตฯ 06507368.4946.5864.3868.492023-10-11 09:06:56
เขตฯ 07767798.7063.6498.7098.702023-10-11 09:35:06
เขตฯ 08758885.239.0967.0585.232023-10-11 09:40:29
เขตฯ 09709077.7865.1775.5677.782023-10-11 09:13:29
เขตฯ 10347147.8922.5443.6647.892023-10-11 09:35:26
เขตฯ 11628275.6173.1771.9575.612023-10-11 09:39:45
เขตฯ 12577873.0858.9769.2373.082023-10-11 09:40:24
เขตฯ 13---
 69390376.74     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปรับโฉม Smart Hospital (Smart ER/Modernize OPD/มีการใช้พลังงานสะอาด) (แห่ง)

B = โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-11 09:40:29
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2023-10-11 09:40:24
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2023-10-11 09:40:18
Update: ยะลา

by พิชญา

2023-10-11 09:40:13
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2023-10-11 09:40:07
Update: พัทลุง

by พิชญา

log