ตัวชี้วัดที่ 041.3.2: หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกตามเขตสุขภาพ (12 เขต)

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 4.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 4.00)FilesLast update
เขตฯ 01--0.0021.00-
เขตฯ 02--0.00-
เขตฯ 03--0.0012.00-
เขตฯ 04--0.006.00-
เขตฯ 05---
เขตฯ 06--0.0024.00-
เขตฯ 07--0.0022.00-
เขตฯ 08--0.0021.00-
เขตฯ 09--0.0017.00-
เขตฯ 10--0.00-
เขตฯ 11--0.0018.00-
เขตฯ 12--0.00-
เขตฯ 13---
 000.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนงานวิจัยด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกตามเขตสุขภาพ (12 เขต) (เรื่อง)

B = จำนวนการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกตามเขตสุขภาพ (12 เขต) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ A+B
เกณฑ์เป้าหมาย >= งานวิจัยอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 เรื่อง และมีกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 ครั้ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log