ตัวชี้วัดที่ 056: ร้อยละของสถานบริการที่มีการดำเนินงานสื่อสารเชิงรุก

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 80.00)FilesLast update
ภาพรวมหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-02022-12-27 10:40:12
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการที่มีการดำเนินงานสื่อสารเชิงรุก (แห่ง)

B = หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-12-27 10:40:12
Update: นนทบุรี

by ภาวิณี

log