ตัวชี้วัดที่ 057.2: ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ เขตฯ 06

Map

ร้อยละ

2.05

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 5.00 - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 2.05

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 5.00)Q4 (>= 10.00)FilesLast update
สมุทรปราการ1,223,83815,2861.251.253.562024-01-01 00:05:09
ชลบุรี1,429,52130,7242.152.153.452024-01-01 00:05:12
ระยอง622,68310,8261.741.742.252024-01-01 00:05:12
จันทบุรี501,5368,4501.681.682.372024-01-01 00:05:13
ตราด219,10911,2225.125.1211.382024-01-01 00:05:13
ฉะเชิงเทรา664,92614,2922.152.1512.422024-01-01 00:05:13
ปราจีนบุรี453,1731,5920.350.350.762024-01-01 00:05:13
สระแก้ว533,93823,3204.374.375.372024-01-01 00:05:14
 5,648,724115,7122.05    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ประชาชนในจังหวัดที่มีดิจิทัลไอดี (คน)

B = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log