ตัวชี้วัดที่ 057.2: ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ เขตฯ 03

Map

ร้อยละ

17.06

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 5.00 - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 03

ร้อยละ 17.06

จำนวนที่ผ่าน

4 80%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 20%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 5.00)Q4 (>= 10.00)FilesLast update
ชัยนาท313,187156,77850.0650.0650.212024-01-01 00:05:11
นครสวรรค์1,033,82560,5555.865.869.932024-01-01 00:05:22
อุทัยธานี310,156115,50737.2437.2437.662024-01-01 00:05:23
กำแพงเพชร694,73370,15110.1010.1014.652024-01-01 00:05:23
พิจิตร521,20987,18616.7316.7317.892024-01-01 00:05:24
 2,873,110490,17717.06    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ประชาชนในจังหวัดที่มีดิจิทัลไอดี (คน)

B = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log