ตัวชี้วัดที่ 057.2: ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ

Map

ร้อยละ

5.37

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 5.00 - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 5.37

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 5.00)Q4 (>= 10.00)FilesLast update
เขตฯ 015,602,096134,1532.392.393.422024-01-01 00:05:22
เขตฯ 023,420,29071,8242.102.104.862024-01-01 00:05:24
เขตฯ 032,873,110490,17717.0617.0619.902024-01-01 00:05:24
เขตฯ 044,949,787189,4963.833.834.732024-01-01 00:05:14
เขตฯ 055,045,590145,6362.892.896.472024-01-01 00:05:27
เขตฯ 065,648,724115,7122.052.054.572024-01-01 00:05:14
เขตฯ 074,831,633131,4042.722.726.422024-01-01 00:05:19
เขตฯ 085,277,1471,310,75024.8424.8434.252024-01-01 00:05:31
เขตฯ 096,449,088108,0211.671.673.072024-01-01 00:05:16
เขตฯ 104,398,08783,0361.891.892.772024-01-01 00:05:20
เขตฯ 114,253,52751,9411.221.222.962024-01-01 00:05:29
เขตฯ 124,677,807249,3435.335.338.682024-01-01 00:05:31
เขตฯ 13---
 57,426,8863,081,4935.37    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ประชาชนในจังหวัดที่มีดิจิทัลไอดี (คน)

B = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log