ตัวชี้วัดที่ 059: ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate)

Map

จำนวน

101618

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 112800.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 101618

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 112800.00)FilesLast update
ภาพรวมประเทศ101,618101618.00101618.002023-10-15 09:43:44
 101,618101618.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 112,800 ครั้ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-15 09:43:44
Update: กรุงเทพมหานคร

by อมรรัตน์

log