ตัวชี้วัดที่ 041.2: ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์

Map

ร้อยละ

168.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 >= 30.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 168.81

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 20.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 013,9902,01298.3198.312023-05-15 11:36:37
เขตฯ 023,8621,569146.14146.142023-05-15 11:36:42
เขตฯ 033,6821,807103.76103.762023-05-15 11:36:47
เขตฯ 044,150647541.42541.422023-05-15 11:36:53
เขตฯ 052,4532,952-16.90-16.902023-05-15 11:36:58
เขตฯ 064,4761,025336.68336.682023-05-15 11:37:03
เขตฯ 073,2701,386135.93135.932023-05-15 11:37:09
เขตฯ 0815,0373,954280.30280.302023-05-15 11:37:14
เขตฯ 0910,1974,386132.49132.492023-05-15 11:37:20
เขตฯ 103,2771,67295.9995.992023-05-15 11:37:26
เขตฯ 113,300670392.54392.542023-05-15 11:37:31
เขตฯ 124,197944344.60344.602023-05-15 11:37:36
เขตฯ 13--2023-05-15 11:15:21
 61,89123,024168.81     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-05-15 11:37:36
Update: สงขลา

by ADMIN

2023-05-15 11:37:31
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

2023-05-15 11:37:26
Update: อุบลราชธานี

by ADMIN

2023-05-15 11:37:20
Update: นครราชสีมา

by ADMIN

2023-05-15 11:37:14
Update: อุดรธานี

by ADMIN

log