ตัวชี้วัดที่ 041.1: ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์

Map

ร้อยละ

7.92

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 3.00 - >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 7.92

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 3.00)Q4 (>= 5.00)FilesLast update
เขตฯ 0156912,9384.404.402023-05-15 11:42:37
เขตฯ 0234411,0103.123.122023-05-15 11:42:29
เขตฯ 033275,1306.376.372023-05-15 11:42:20
เขตฯ 043556,1285.795.792023-05-15 11:42:13
เขตฯ 053538,2714.274.272023-05-15 11:42:06
เขตฯ 062848,0803.513.512023-05-15 11:41:56
เขตฯ 0755511,2334.944.942023-05-15 11:41:48
เขตฯ 084,49417,30825.9625.962023-05-15 11:41:39
เขตฯ 0999111,6078.548.542023-05-15 11:41:31
เขตฯ 1052812,7824.134.132023-05-15 11:41:25
เขตฯ 114499,0594.964.962023-05-15 11:41:13
เขตฯ 122075,8653.533.532023-05-15 11:41:06
เขตฯ 13--2023-05-15 11:39:05
 9,456119,4117.92    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-05-15 11:42:37
Update: เชียงใหม่

by ADMIN

2023-05-15 11:42:29
Update: พิษณุโลก

by ADMIN

2023-05-15 11:42:20
Update: นครสวรรค์

by ADMIN

2023-05-15 11:42:13
Update: สระบุรี

by ADMIN

2023-05-15 11:42:06
Update: ราชบุรี

by ADMIN

log