ตัวชี้วัดที่ 040: ร้อยละของการลงทะเบียนใน MIS registration ใน 1 เดือน โครงการ MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)

Map

ร้อยละ

47.79

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 >= 70.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 47.79

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 0137985444.3844.382023-07-13 11:30:56
เขตฯ 0213114987.9287.922023-07-13 11:30:58
เขตฯ 036630221.8521.852023-07-13 11:30:58
เขตฯ 0421355838.1738.172023-07-13 11:30:49
เขตฯ 0519857734.3234.322023-07-13 11:31:00
เขตฯ 0611462818.1518.152023-07-13 11:30:49
เขตฯ 0724581230.1730.172023-07-13 11:30:53
เขตฯ 0846865571.4571.452023-07-13 11:31:04
เขตฯ 0932362451.7651.762023-07-13 11:30:51
เขตฯ 1038247680.2580.252023-07-13 11:30:54
เขตฯ 1154881966.9166.912023-07-13 11:31:02
เขตฯ 1232263750.5550.552023-07-13 11:31:04
เขตฯ 13---
 3,3897,09147.79     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่มีการ ลงทะเบียนใน MIS registration ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดในโครงการ MIS(Minimally Invasive Surgery : MIS) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในโครงการ MIS(Minimally Invasive Surgery : MIS) ทั้งหมดในเดือนนั้น [จำนวนผู้ป่วยที่ทำการเบิกค่าใช้จ่ายหลังการรักษาในเดือนนั้น] (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= มากกว่าร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log