ตัวชี้วัดที่ 038: ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตาม จนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน

Map

ร้อยละ

80.62

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 75.00 >= 75.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 80.62

จำนวนที่ผ่าน

6 85.71%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 14.29%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 75.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 013,6934,38584.2284.222023-07-13 11:29:40
เขตฯ 021,8922,05592.0792.072023-07-13 11:29:42
เขตฯ 0384399284.9884.982023-07-13 11:29:41
เขตฯ 041,1091,37980.4280.422023-07-13 11:29:32
เขตฯ 05002023-07-13 11:29:45
เขตฯ 06002023-07-13 11:29:33
เขตฯ 07002023-07-13 11:29:37
เขตฯ 083,4453,97886.6086.602023-07-13 11:29:51
เขตฯ 091,6951,84791.7791.772023-07-13 11:29:34
เขตฯ 101,7033,20153.2053.202023-07-13 11:29:37
เขตฯ 11002023-07-13 11:29:48
เขตฯ 12002023-07-13 11:29:51
เขตฯ 13---
 14,38017,83780.62     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง* และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจนกว่า Barthel index = 20 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่เข้าสู่ระบบบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log