ตัวชี้วัดที่ 037: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

Map

ร้อยละ

64.13

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 64.13

จำนวนที่ผ่าน

10 76.92%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 23.08%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 012,7293,89570.0670.7367.4069.6870.062023-10-02 11:00:47
เขตฯ 022,5674,53556.6052.7659.9357.6056.602023-10-02 11:03:56
เขตฯ 032,1623,53961.0953.4161.1659.0161.092023-10-02 11:03:30
เขตฯ 041,6264,87833.3331.0524.3928.3133.332023-10-02 09:52:35
เขตฯ 051,0611,54768.5869.2365.0263.5968.582023-10-02 11:06:46
เขตฯ 069921,69958.3958.0055.3559.4458.392023-10-02 09:53:07
เขตฯ 073,6674,48181.8375.9373.0377.2281.832023-10-02 10:54:52
เขตฯ 083,3255,08865.3562.3264.1963.8665.352023-10-02 11:11:14
เขตฯ 093,7435,31870.3869.8064.7868.4670.382023-10-02 09:56:34
เขตฯ 103,4534,79372.0478.5772.6273.0272.042023-10-02 10:56:37
เขตฯ 111,3821,97969.8370.8167.8469.2769.832023-10-02 11:08:59
เขตฯ 121,3722,20162.3444.6654.0856.8362.342023-10-02 11:11:02
เขตฯ 1335938892.5397.6796.3493.6992.532023-10-02 11:11:28
 28,43844,34164.13      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายของผู้ป่วย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู ()

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะการบำบัดรักษา และที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับ, เสียชีวิต, ปรับเปลี่ยนการรักษา หรือ บำบัดโดย Methadone ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60 (Retention Rate ระบบสมัครใจ, ม.113, ม.114)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-02 11:11:28
Update: กรุงเทพมหานคร

by นายณัฐชัย

2023-10-02 11:11:14
Update: บึงกาฬ

by นายณัฐชัย

2023-10-02 11:11:02
Update: นราธิวาส

by นายณัฐชัย

2023-10-02 11:10:47
Update: ยะลา

by นายณัฐชัย

2023-10-02 11:10:27
Update: ปัตตานี

by นายณัฐชัย

log