ตัวชี้วัดที่ 037: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

Map

ร้อยละ

59.69

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 59.69

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 011,1001,63267.4070.7367.402023-04-10 14:27:33
เขตฯ 021,0801,80259.9352.7659.932023-04-10 14:34:45
เขตฯ 037371,20561.1653.4161.162023-04-10 14:35:06
เขตฯ 046032,47224.3931.0524.392023-04-10 14:33:19
เขตฯ 0543566965.0269.2365.022023-04-10 14:31:49
เขตฯ 0636766355.3558.0055.352023-04-10 14:30:27
เขตฯ 071,4702,01373.0375.9373.032023-04-10 14:25:18
เขตฯ 081,3912,16764.1962.3264.192023-04-10 14:34:28
เขตฯ 099601,48264.7869.8064.782023-04-10 14:32:24
เขตฯ 101,0531,45072.6278.5772.622023-04-10 14:35:29
เขตฯ 1159788067.8470.8167.842023-04-10 14:32:08
เขตฯ 1251795654.0844.6654.082023-04-10 14:29:06
เขตฯ 1318419196.3497.6796.342023-04-10 14:10:51
 10,49417,58259.69      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายของผู้ป่วย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู ()

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะการบำบัดรักษา และที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับ, เสียชีวิต, ปรับเปลี่ยนการรักษา หรือ บำบัดโดย Methadone ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60 (Retention Rate ระบบสมัครใจ, ม.113, ม.114)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-10 14:35:29
Update: อุบลราชธานี

by สิริภัทร

2023-04-10 14:35:06
Update: อุทัยธานี

by สิริภัทร

2023-04-10 14:34:45
Update: อุตรดิตถ์

by สิริภัทร

2023-04-10 14:34:28
Update: อุดรธานี

by สิริภัทร

2023-04-10 14:33:42
Update: อำนาจเจริญ

by สิริภัทร

log