ตัวชี้วัดที่ 036: อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S, M1)

Map

ร้อยละ

0.31

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 0.28 >= 0.28 >= 0.28
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.31

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 0.28)Q3 (>= 0.28)Q4 (>= 0.28)FilesLast update
เขตฯ 017,0161200.170.140.172023-07-13 15:46:35
เขตฯ 027,2872100.290.190.292023-07-13 15:46:37
เขตฯ 033,724900.240.210.242023-07-13 15:46:37
เขตฯ 0411,2434900.440.320.442023-07-13 15:46:28
เขตฯ 0510,1862400.240.180.242023-07-13 15:46:39
เขตฯ 0613,4862600.190.140.192023-07-13 15:46:28
เขตฯ 076,3273000.470.330.472023-07-13 15:46:32
เขตฯ 085,2015301.020.830.922023-07-13 15:46:43
เขตฯ 0913,6264800.350.280.352023-07-13 15:46:30
เขตฯ 106,8132600.380.210.382023-07-13 15:46:33
เขตฯ 118,872500.060.050.062023-07-13 15:46:41
เขตฯ 125,641200.040.020.042023-07-13 15:46:42
เขตฯ 13----
 99,42230500.31     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (actual brain-dead organ donor) ปีงบประมาณ 2566 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ (hospital death) ปีงบประมาณ 2565 (คน)

C = ผลปี 2565 ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= อัตราส่วนเพิ่มขี้น ร้อยละ 20 จากอัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ปี 2565 ของแต่ละเขตสุขภาพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log