ตัวชี้วัดที่ 035: ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

Map

ร้อยละ

83.68

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 83.68

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 014,1364,58090.3190.312023-07-13 11:27:14
เขตฯ 021,9523,36558.0158.012023-07-13 11:27:16
เขตฯ 031,1951,51578.8878.882023-07-13 11:27:15
เขตฯ 042,3682,82883.7383.732023-07-13 11:27:07
เขตฯ 053,7344,09791.1491.142023-07-13 11:27:18
เขตฯ 062,5193,03483.0383.032023-07-13 11:27:07
เขตฯ 072,7683,20886.2886.282023-07-13 11:27:11
เขตฯ 083,7343,89895.7995.792023-07-13 11:27:22
เขตฯ 093,3744,28278.7978.792023-07-13 11:27:08
เขตฯ 101,8052,02189.3189.312023-07-13 11:27:11
เขตฯ 112,2182,66083.3883.382023-07-13 11:27:20
เขตฯ 122,1952,75079.8279.822023-07-13 11:27:21
เขตฯ 13---
 31,99838,23883.68     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log