ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ

Map

ร้อยละ

65.04

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 65.04

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 011035957.2857.282023-07-13 11:16:57
เขตฯ 02472859.5759.572023-07-13 11:16:59
เขตฯ 03542851.8551.852023-07-13 11:16:59
เขตฯ 04723041.6741.672023-07-13 11:16:50
เขตฯ 05675480.6080.602023-07-13 11:17:01
เขตฯ 06736994.5294.522023-07-13 11:16:50
เขตฯ 07774862.3462.342023-07-13 11:16:54
เขตฯ 08885461.3661.362023-07-13 11:17:06
เขตฯ 09896876.4076.402023-07-13 11:16:52
เขตฯ 10716692.9692.962023-07-13 11:16:55
เขตฯ 11823643.9043.902023-07-13 11:17:03
เขตฯ 12784658.9758.972023-07-13 11:17:05
เขตฯ 13---
 90158665.04     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป (F3-A) ทั้งหมด (พิจารณาสัดส่วนของโรงพยาบาลแต่ละระดับ ได้แก่ F M S A) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= > ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log