ตัวชี้วัดที่ 060: ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

Map

ขั้นตอน

0/

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - = 5.00
Chart

ผลงานรวม

ขั้นตอน 0/

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (= 5.00)FilesLast update
ภาพรวมประเทศ00.002022-12-09 15:54:31
 00.000000   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ขั้นตอน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย = 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-12-09 15:54:31
Update: นนทบุรี

by ภาวิณี

log