ตัวชี้วัดที่ 061.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 0.00 <= 0.00 <= 2.00 <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 0.00)Q2 (<= 0.00)Q3 (<= 2.00)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
เขตฯ 0101030.000.000.002023-04-21 09:54:10
เขตฯ 020470.000.000.002023-04-21 09:54:44
เขตฯ 030540.000.000.002023-04-21 09:54:41
เขตฯ 040720.001.390.002023-04-21 09:49:16
เขตฯ 050670.000.000.002023-04-21 09:55:08
เขตฯ 060730.000.000.002023-04-21 09:49:19
เขตฯ 070770.000.000.002023-04-21 09:52:21
เขตฯ 080880.000.000.002023-04-21 09:52:27
เขตฯ 090890.000.000.002023-04-21 09:51:51
เขตฯ 100710.000.000.002023-04-21 09:52:30
เขตฯ 110820.000.000.002023-04-21 09:51:24
เขตฯ 120780.000.000.002023-04-21 09:50:59
เขตฯ 13---
 09010.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-21 09:55:08
Update: ประจวบคีรีขันธ์

by ญาสุมินทร์

2023-04-21 09:55:05
Update: เพชรบุรี

by ญาสุมินทร์

2023-04-21 09:55:02
Update: สมุทรสงคราม

by ญาสุมินทร์

2023-04-21 09:54:59
Update: สมุทรสาคร

by ญาสุมินทร์

2023-04-21 09:54:57
Update: นครปฐม

by ญาสุมินทร์

log