ตัวชี้วัดที่ 061.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6

Map

ร้อยละ

1.78

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 0.00 <= 0.00 <= 2.00 <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 1.78

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 0.00)Q2 (<= 0.00)Q3 (<= 2.00)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
เขตฯ 0121031.940.000.000.001.942023-10-30 11:02:59
เขตฯ 020470.000.000.002.130.002023-10-30 11:03:31
เขตฯ 030540.000.000.000.000.002023-10-30 11:03:28
เขตฯ 041721.391.390.000.001.392023-10-30 11:00:39
เขตฯ 051671.490.000.000.001.492023-10-30 11:03:56
เขตฯ 060730.000.000.000.000.002023-10-30 11:00:45
เขตฯ 070770.000.000.000.000.002023-10-30 11:01:59
เขตฯ 0898810.230.000.000.0010.232023-10-30 11:02:01
เขตฯ 090890.000.000.000.000.002023-10-30 11:01:18
เขตฯ 100710.000.000.000.000.002023-10-30 11:02:08
เขตฯ 112822.440.000.002.442.442023-10-30 11:04:17
เขตฯ 121781.280.000.000.001.282023-10-30 11:04:37
เขตฯ 13---
 169011.78      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-30 11:04:37
Update: นราธิวาส

by ญาสุมินทร์

2023-10-30 11:04:34
Update: ยะลา

by ญาสุมินทร์

2023-10-30 11:04:29
Update: ปัตตานี

by ญาสุมินทร์

2023-10-30 11:04:26
Update: พัทลุง

by ญาสุมินทร์

2023-10-30 11:04:22
Update: สตูล

by ญาสุมินทร์

log