ตัวชี้วัดที่ 061.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 0.00 <= 0.00 <= 1.00 <= 2.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 0.00)Q2 (<= 0.00)Q3 (<= 1.00)Q4 (<= 2.00)FilesLast update
เขตฯ 0101030.000.000.002023-04-21 10:29:35
เขตฯ 020470.000.000.002023-04-21 10:30:04
เขตฯ 030540.000.000.002023-04-21 10:30:09
เขตฯ 040720.000.000.002023-04-21 10:12:12
เขตฯ 050670.000.000.002023-04-21 10:30:47
เขตฯ 060730.000.000.002023-04-21 10:12:15
เขตฯ 070770.000.000.002023-04-21 10:28:21
เขตฯ 080880.000.000.002023-04-21 10:28:48
เขตฯ 090890.000.000.002023-04-21 10:24:22
เขตฯ 100710.000.000.002023-04-21 10:28:52
เขตฯ 110820.000.000.002023-04-21 10:33:25
เขตฯ 120780.000.000.002023-04-21 10:38:02
เขตฯ 13---
 09010.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 2
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-21 10:38:02
Update: นราธิวาส

by ญาสุมินทร์

2023-04-21 10:37:36
Update: ยะลา

by ญาสุมินทร์

2023-04-21 10:34:01
Update: ตรัง

by ญาสุมินทร์

2023-04-21 10:33:58
Update: สตูล

by ญาสุมินทร์

2023-04-21 10:33:25
Update: สุราษฎร์ธานี

by ญาสุมินทร์

log