ตัวชี้วัดที่ 061.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7

Map

ร้อยละ

0.44

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 0.00 <= 0.00 <= 1.00 <= 2.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.44

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 0.00)Q2 (<= 0.00)Q3 (<= 1.00)Q4 (<= 2.00)FilesLast update
เขตฯ 0101030.000.000.000.000.002023-10-30 10:18:34
เขตฯ 020470.000.000.000.000.002023-10-30 10:18:05
เขตฯ 030540.000.000.000.000.002023-10-30 10:18:37
เขตฯ 040720.000.000.000.000.002023-10-30 10:16:55
เขตฯ 050670.000.000.000.000.002023-10-30 10:13:12
เขตฯ 060730.000.000.000.000.002023-10-30 10:16:58
เขตฯ 070770.000.000.000.000.002023-10-30 10:17:49
เขตฯ 081881.140.000.000.001.142023-10-30 10:17:52
เขตฯ 090890.000.000.000.000.002023-10-30 10:17:23
เขตฯ 100710.000.000.000.000.002023-10-30 10:17:55
เขตฯ 111821.220.000.000.001.222023-10-30 10:12:20
เขตฯ 122782.560.000.000.002.562023-10-30 10:11:20
เขตฯ 13---
 49010.44      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 2
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-30 10:18:37
Update: นครสวรรค์

by ญาสุมินทร์

2023-10-30 10:18:34
Update: แม่ฮ่องสอน

by ญาสุมินทร์

2023-10-30 10:18:23
Update: เชียงราย

by ญาสุมินทร์

2023-10-30 10:18:18
Update: พะเยา

by ญาสุมินทร์

2023-10-30 10:18:14
Update: น่าน

by ญาสุมินทร์

log