ตัวชี้วัดที่ 034: ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ml/min/1.73 m2/yr

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

65.31

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 67.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 65.31

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มีนาคม 2566 09:07)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 67.00)FilesLast update
เขตฯ 0138,86259,47765.3465.342023-03-30 09:07:44
เขตฯ 0225,79537,88568.0968.092023-03-30 09:07:48
เขตฯ 0325,59437,83067.6667.662023-03-30 09:07:47
เขตฯ 0427,76841,94166.2166.212023-03-30 09:07:36
เขตฯ 0528,90943,67066.2066.202023-03-30 09:07:51
เขตฯ 0626,99141,12565.6365.632023-03-30 09:07:36
เขตฯ 0731,34748,82764.2064.202023-03-30 09:07:40
เขตฯ 0832,92253,98260.9960.992023-03-30 09:07:58
เขตฯ 0934,36550,86467.5667.562023-03-30 09:07:38
เขตฯ 1025,64740,05064.0464.042023-03-30 09:07:41
เขตฯ 1122,43234,50465.0165.012023-03-30 09:07:54
เขตฯ 1217,87428,15563.4863.482023-03-30 09:07:57
เขตฯ 13---
 338,506518,31065.31   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 67
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log