ตัวชี้วัดที่ 034: ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ml/min/1.73 m2/yr

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

63.54

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 67.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 63.54

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 กันยายน 2566 12:20)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 67.00)FilesLast update
เขตฯ 01100,353155,78664.4264.422023-08-30 00:20:11
เขตฯ 0260,77092,50665.6965.692023-08-30 00:20:14
เขตฯ 0357,63487,87165.5965.592023-08-30 00:20:14
เขตฯ 0469,916109,10564.0864.082023-08-29 00:20:03
เขตฯ 0570,637111,25163.4963.492023-08-30 00:20:16
เขตฯ 0664,353101,36363.4963.492023-08-30 00:20:05
เขตฯ 0776,596124,22961.6661.662023-08-30 00:20:10
เขตฯ 0877,380129,45659.7759.772023-08-29 00:20:10
เขตฯ 0982,686126,93165.1465.142023-08-30 00:20:08
เขตฯ 1065,994105,21262.7262.722023-08-30 00:20:11
เขตฯ 1154,57984,98964.2264.222023-08-30 00:20:19
เขตฯ 1246,34173,14563.3563.352023-08-30 00:20:21
เขตฯ 13---
 827,2391,301,84463.54   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 67
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log