ตัวชี้วัดที่ 033.4: ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

19.74

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 19.74

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:19)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 011,6148,99117.9536.8634.2520.8817.952023-08-29 00:19:12
เขตฯ 021,1546,30918.2938.3026.6919.8518.292023-08-30 00:19:19
เขตฯ 031,4994,59132.6551.0341.3434.9732.652023-08-30 00:19:17
เขตฯ 049404,51720.8125.8330.4322.3020.812023-08-30 00:19:04
เขตฯ 051,0905,43020.0728.7929.8426.1320.072023-08-30 00:19:21
เขตฯ 061,3473,89234.6137.6344.4737.3534.612023-08-30 00:19:07
เขตฯ 072,35010,96121.4462.2632.1423.7121.442023-08-30 00:19:12
เขตฯ 081,51810,25114.8128.5726.4817.1314.812023-08-30 00:19:11
เขตฯ 092,10814,91214.1439.6223.5917.1014.142023-08-30 00:19:09
เขตฯ 101,4458,32317.3642.5326.1419.2217.362023-08-30 00:19:09
เขตฯ 111,1635,14622.6017.2430.2824.0922.602023-08-30 00:19:23
เขตฯ 121,2275,11124.0150.9033.6926.8124.012023-08-29 00:19:20
เขตฯ 13---
 17,45588,43419.74      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (คน)

B = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log