ตัวชี้วัดที่ 033.3: ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

65.34

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 65.34

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 กันยายน 2566 12:18)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 01177,95775,06842.184.8518.5236.2242.182023-08-29 00:18:13
เขตฯ 0296,97157,18158.973.2333.0354.8258.972023-08-30 00:18:15
เขตฯ 0384,30560,26271.488.2638.2664.6071.482023-08-30 00:18:13
เขตฯ 04151,12455,05436.431.8013.4031.7836.432023-08-30 00:18:03
เขตฯ 05142,401103,11872.4120.7544.8662.4472.412023-08-30 00:18:17
เขตฯ 06156,86276,37748.698.1325.4043.8148.692023-08-30 00:18:06
เขตฯ 07141,426129,72491.731.8833.9678.5191.732023-08-30 00:18:10
เขตฯ 08146,687102,66869.992.5319.9554.8269.992023-08-30 00:18:21
เขตฯ 09177,469179,839101.348.0834.5076.21101.342023-08-30 00:18:07
เขตฯ 10119,18470,90659.491.2321.7151.5059.492023-08-30 00:18:11
เขตฯ 11108,36954,48050.271.9626.0745.4450.272023-08-30 00:18:18
เขตฯ 12107,56287,56281.414.6145.2972.5781.412023-08-30 00:18:21
เขตฯ 13---
 1,610,3171,052,23965.34      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (คน)

B = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี (ตามเป้าหมายรายปี) เป้าหมายรายปี : ประมาณการจาก 10% ของประชากรอายุ 50-70 ปี ทุกสิทธิการรักษา (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log