ตัวชี้วัดที่ 029.2: ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

Map

ร้อยละ

97.03

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 40.00 >= 60.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 97.03

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 40.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 011,4101,45397.0497.042023-04-18 18:24:33
เขตฯ 0285387997.0497.042023-04-18 18:26:01
เขตฯ 031,4481,49297.0597.052023-04-18 18:25:53
เขตฯ 041,4011,44497.0297.022023-04-18 18:20:25
เขตฯ 051,3231,36397.0797.072023-04-18 18:26:58
เขตฯ 061,5951,64497.0297.022023-04-18 18:20:30
เขตฯ 071,2341,27297.0197.012023-04-18 18:22:31
เขตฯ 081,2961,33697.0197.012023-04-18 18:32:19
เขตฯ 092,2442,31297.0697.062023-04-18 18:21:41
เขตฯ 1091193997.0297.022023-04-18 18:23:15
เขตฯ 111,1521,18797.0597.052023-04-18 18:27:52
เขตฯ 121,5291,57697.0297.022023-04-18 18:28:50
เขตฯ 13--2022-12-09 14:34:09
 16,39616,89797.03     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายทั้งหมดในปีงบประมาณ – จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายมากกว่า 1 ครั้งในปีงบประมาณ (คน)

B = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายทั้งหมด ปีงบประมาณ 2566 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-18 18:32:19
Update: สกลนคร

by นรินรัตน์

2023-04-18 18:28:59
Update: บึงกาฬ

by นรินรัตน์

2023-04-18 18:28:50
Update: นราธิวาส

by นรินรัตน์

2023-04-18 18:28:43
Update: ยะลา

by นรินรัตน์

2023-04-18 18:28:35
Update: ปัตตานี

by นรินรัตน์

log