ตัวชี้วัดที่ 029.2: ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

Map

ร้อยละ

98.44

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 40.00 >= 60.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.44

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 40.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 013,0473,09098.6197.0497.8598.612023-10-10 13:23:50
เขตฯ 021,3601,38498.2797.0497.8698.272023-10-10 13:29:42
เขตฯ 031,5131,54298.1297.0598.8098.122023-10-10 13:31:31
เขตฯ 042,3672,40998.2697.0297.8498.262023-10-10 13:33:55
เขตฯ 053,1313,18498.3497.0798.3898.342023-10-10 13:40:24
เขตฯ 064,7544,81198.8297.0298.7198.822023-10-10 13:50:30
เขตฯ 072,1412,17998.2697.0197.3998.262023-10-10 13:41:49
เขตฯ 082,0462,08698.0897.0197.6098.082023-10-10 13:49:05
เขตฯ 094,0014,05398.7297.0696.9398.722023-10-10 13:49:18
เขตฯ 101,4801,50698.2797.0297.4298.272023-10-10 13:44:21
เขตฯ 112,5262,57598.1097.0597.8098.102023-10-10 13:45:52
เขตฯ 122,7312,77098.5997.0298.8998.592023-10-10 13:47:25
เขตฯ 13--2022-12-09 14:34:09
 31,09731,58998.44     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายทั้งหมดในปีงบประมาณ – จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายมากกว่า 1 ครั้งในปีงบประมาณ (คน)

B = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายทั้งหมด ปีงบประมาณ 2566 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-10 13:50:30
Update: ปราจีนบุรี

by นรินรัตน์

2023-10-10 13:50:21
Update: ฉะเชิงเทรา

by นรินรัตน์

2023-10-10 13:50:11
Update: ตราด

by นรินรัตน์

2023-10-10 13:50:00
Update: จันทบุรี

by นรินรัตน์

2023-10-10 13:49:48
Update: ระยอง

by นรินรัตน์

log