ตัวชี้วัดที่ 033.1: ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

45.1

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 45.1

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:16)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 01116,731193,49460.3360.332023-08-29 00:16:13
เขตฯ 0245,397112,00040.5340.532023-08-30 00:16:15
เขตฯ 0347,09594,57649.8049.802023-08-30 00:16:13
เขตฯ 0460,870188,99332.2132.212023-08-30 00:16:02
เขตฯ 0573,042175,37041.6541.652023-08-30 00:16:16
เขตฯ 06103,349213,44748.4248.422023-08-30 00:16:01
เขตฯ 0782,030169,49648.4048.402023-08-30 00:16:09
เขตฯ 0899,538184,17354.0554.052023-08-30 00:16:21
เขตฯ 0993,076219,73442.3642.362023-08-30 00:16:07
เขตฯ 1054,822150,29136.4836.482023-08-30 00:16:07
เขตฯ 1161,534144,27742.6542.652023-08-30 00:16:18
เขตฯ 1262,998150,68241.8141.812023-08-30 00:16:21
เขตฯ 13---
 900,4821,996,53345.10   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (คน)

B = จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ปี (ตามเป้าหมายรายปี) เป้าหมายรายปี : ประมาณตัวเลขจาก 70% ของประชากรหญิงอายุ 30-60 ปี ทุกสิทธิการรักษา หารด้วย 5 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log