ตัวชี้วัดที่ 032.2.2: ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

Map

ร้อยละ

55.9

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 60.00 < 60.00 < 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 55.9

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (< 60.00)Q3 (< 60.00)Q4 (< 60.00)FilesLast update
เขตฯ 01428847.7347.732023-07-13 15:24:00
เขตฯ 02337245.8345.832023-07-13 15:24:02
เขตฯ 03194245.2445.242023-07-13 15:24:02
เขตฯ 045111345.1345.132023-07-13 15:23:53
เขตฯ 058616751.5051.502023-07-13 15:24:04
เขตฯ 0627835678.0978.092023-07-13 15:23:53
เขตฯ 079959.479.472023-07-13 15:23:57
เขตฯ 0871450.0050.002023-07-13 15:24:08
เขตฯ 09263770.2770.272023-07-13 15:23:55
เขตฯ 104944.4444.442023-07-13 15:23:58
เขตฯ 11154235.7135.712023-07-13 15:24:06
เขตฯ 12324276.1976.192023-07-13 15:24:08
เขตฯ 13---
 6021,07755.90     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได้ ให้ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับการทำ Primary PCI ทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย < ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log