ตัวชี้วัดที่ 032.2.1: ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

Map

ร้อยละ

51.79

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 51.79

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 01203754.0554.052023-07-13 15:25:23
เขตฯ 02305950.8550.852023-07-13 15:25:25
เขตฯ 038613762.7762.772023-07-13 15:25:24
เขตฯ 0431618.7518.752023-07-13 15:25:16
เขตฯ 057014050.0050.002023-07-13 15:25:27
เขตฯ 06274461.3661.362023-07-13 15:25:16
เขตฯ 074211835.5935.592023-07-13 15:25:20
เขตฯ 0892536.0036.002023-07-13 15:25:30
เขตฯ 09457163.3863.382023-07-13 15:25:18
เขตฯ 10195633.9333.932023-07-13 15:25:20
เขตฯ 11589263.0463.042023-07-13 15:25:28
เขตฯ 128315553.5553.552023-07-13 15:25:30
เขตฯ 13---
 49295051.79     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับ การวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log