ตัวชี้วัดที่ 032.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

Map

ร้อยละ

10.06

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 9.00 <= 9.00 <= 9.00 <= 9.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 10.06

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 9.00)Q2 (<= 9.00)Q3 (<= 9.00)Q4 (<= 9.00)FilesLast update
เขตฯ 012018610.7510.752023-07-13 12:20:30
เขตฯ 021814612.3312.332023-07-13 12:20:32
เขตฯ 033124812.5012.502023-07-13 12:20:31
เขตฯ 04121637.367.362023-07-13 12:20:22
เขตฯ 054636812.5012.502023-07-13 12:20:34
เขตฯ 06324507.117.112023-07-13 12:20:23
เขตฯ 07242539.499.492023-07-13 12:20:27
เขตฯ 085707.147.142023-07-13 12:20:37
เขตฯ 092019610.2010.202023-07-13 12:20:24
เขตฯ 108849.529.522023-07-13 12:20:27
เขตฯ 11151619.329.322023-07-13 12:20:35
เขตฯ 122824911.2411.242023-07-13 12:20:37
เขตฯ 13---
 2592,57410.06      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 9
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log