ตัวชี้วัดที่ 032.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 9.00 <= 9.00 <= 9.00 <= 9.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 9.00)Q2 (<= 9.00)Q3 (<= 9.00)Q4 (<= 9.00)FilesLast update
เขตฯ 01--2022-12-23 14:40:27
เขตฯ 02--2022-12-23 14:40:27
เขตฯ 03--2022-12-23 14:40:27
เขตฯ 04--2022-12-23 14:40:27
เขตฯ 05--2022-12-23 14:40:27
เขตฯ 06002023-04-18 14:53:11
เขตฯ 07--2022-12-23 14:40:27
เขตฯ 08--2022-12-23 14:40:27
เขตฯ 09--2022-12-23 14:40:27
เขตฯ 10--2022-12-23 14:40:27
เขตฯ 11--2022-12-23 14:40:27
เขตฯ 12--2022-12-23 14:40:27
เขตฯ 13---
 00       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 9
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-18 14:53:11
Update: สมุทรปราการ

by ภาวิณี

log