ตัวชี้วัดที่ 031: Refracture Rate

Map

ร้อยละ

9.57

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 20.00 <= 20.00 <= 20.00 <= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 9.57

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 20.00)Q2 (<= 20.00)Q3 (<= 20.00)Q4 (<= 20.00)FilesLast update
เขตฯ 011,961723.673.672023-07-13 11:29:57
เขตฯ 02114253863.643863.642023-07-13 11:29:59
เขตฯ 0360400.000.000.002023-07-13 11:29:59
เขตฯ 0455710.180.182023-07-13 11:29:48
เขตฯ 05-02023-07-13 11:30:01
เขตฯ 06-02023-07-13 11:29:49
เขตฯ 07-02023-07-13 11:29:54
เขตฯ 0853750.930.000.932023-07-13 11:30:05
เขตฯ 09693101.441.442023-07-13 11:29:52
เขตฯ 1046210.220.222023-07-13 11:29:55
เขตฯ 1160050.830.170.500.832023-07-13 11:30:03
เขตฯ 12-02023-07-13 11:30:05
เขตฯ 13---
 5,4255199.57      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ำ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ในระยะเวลา 1 ปี (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 20
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log