ตัวชี้วัดที่ 027: ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

37.73

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 34.00 >= 34.00 >= 34.00 >= 35.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 37.73

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:14)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 34.00)Q2 (>= 34.00)Q3 (>= 34.00)Q4 (>= 35.00)FilesLast update
เขตฯ 011,942,2974,725,71241.1043.5343.9541.8341.102023-08-30 00:14:13
เขตฯ 021,214,7782,959,46241.0541.2340.8841.2641.052023-08-30 00:14:15
เขตฯ 031,070,8713,047,90635.1334.8135.0335.3935.132023-08-30 00:14:13
เขตฯ 04945,4982,657,19135.5832.7634.8435.4935.582023-08-30 00:14:06
เขตฯ 051,279,4183,678,91934.7835.4935.1735.0734.782023-08-30 00:14:17
เขตฯ 061,145,5683,067,24737.3539.3838.3137.9937.352023-08-30 00:14:05
เขตฯ 071,412,5903,798,34537.1939.7738.8137.8137.192023-08-30 00:14:10
เขตฯ 081,895,6664,518,35041.9545.7144.1442.6341.952023-08-30 00:14:21
เขตฯ 091,967,1965,544,12535.4836.9636.5736.0835.482023-08-30 00:14:08
เขตฯ 101,499,1104,165,74935.9937.1036.8836.7335.992023-08-30 00:14:11
เขตฯ 11979,1032,518,26238.8839.4138.6038.9738.882023-08-30 00:14:19
เขตฯ 121,347,4993,584,28837.5938.2637.4137.6537.592023-08-30 00:14:21
เขตฯ 13---
 16,699,59444,265,55637.73      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มีรหัสประเภทหน่วยบริการ 03, 04, 08, 13, 18 โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50 ถึง U76 หรือ U78 ถึง U79 หรือสั่งจ่ายยาสมุนไพรเดี่ยว หรือยาสมุนไพรตำรับ ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 หรือการให้หัตถการแผนไทย (100-77-00 ถึง 999-78-88) หรือหัตถการส่งเสริมสุขภาพ (100-79-00 ถึง 999-79-99) หรือกิจกรรมบริการการแพทย์แผนไทยที่บ้าน (1I00 ถึง 1I081) หรือบริการการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน (1I100 ถึง 1I183) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ หากมีการลงหัตถการ หรือจ่ายยาสมุนไพร มากกว่า 1 รายการ ก็จะนับเป็นการบริการ 1 ครั้ง (visit) (ครั้ง)

B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มีรหัสประเภทหน่วยบริการ 03, 04, 08, 13, 18 โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน (ขึ้นต้นด้วย A ถึง Y) หรือแพทย์แผนไทย ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50 ถึง U76 หรือแพทย์แผนจีน ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U78 ถึง U79 (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 35
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log