ตัวชี้วัดที่ 026: ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

8.5

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 3.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 8.5

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:13)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 3.00)FilesLast update
เขตฯ 011,88832,8255.755.752023-08-30 00:13:11
เขตฯ 021,15818,0876.406.402023-08-30 00:13:16
เขตฯ 0373217,7224.134.132023-08-30 00:13:14
เขตฯ 041,25421,0305.965.962023-08-30 00:13:03
เขตฯ 0597524,3094.014.012023-08-30 00:13:17
เขตฯ 062,02123,5778.578.572023-08-30 00:13:05
เขตฯ 072,12824,9138.548.542023-08-30 00:13:10
เขตฯ 084,19827,11215.4815.482023-08-30 00:13:11
เขตฯ 094,82836,77513.1313.132023-08-30 00:13:08
เขตฯ 101,81321,5678.418.412023-08-30 00:13:11
เขตฯ 112,57324,44010.5310.532023-08-30 00:13:19
เขตฯ 121,94927,7197.037.032023-08-30 00:13:21
เขตฯ 13---
 25,517300,0768.50   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่ได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ (คน) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ในพื้นที่รับผิดชอบ - ควบคู่กับ U61.0 ถึง U61.19 และให้หัตถการแผนไทย (100-77-00) ถึง (900-78-88) - หรือควบคู่กับ U78.110 ถึง U78.117 และให้หัตถการแพทย์แผนจีน 9991801 หรือ 9991810 หรือ 9021801 หรือ 9991811 หรือ 9031801 อย่างใดอย่างหนึ่ง (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย IMC ทั้งหมด (คน) ที่มีประวัติการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 3
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log