ตัวชี้วัดที่ 026: ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

12.52

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 3.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 12.52

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มีนาคม 2566 09:07)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 3.00)FilesLast update
เขตฯ 01--2022-12-23 14:38:38
เขตฯ 02--2022-12-23 14:38:38
เขตฯ 03--2022-12-23 14:38:38
เขตฯ 04--2022-12-23 14:38:38
เขตฯ 05--2022-12-23 14:38:38
เขตฯ 061371,09412.5212.522023-03-30 09:07:09
เขตฯ 07--2022-12-23 14:38:38
เขตฯ 08--2022-12-23 14:38:38
เขตฯ 09--2022-12-23 14:38:38
เขตฯ 10--2022-12-23 14:38:38
เขตฯ 11--2022-12-23 14:38:38
เขตฯ 12--2022-12-23 14:38:38
เขตฯ 13---
 1371,09412.52   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่ได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ (คน) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ในพื้นที่รับผิดชอบ - ควบคู่กับ U61.0 ถึง U61.19 และให้หัตถการแผนไทย (100-77-00) ถึง (900-78-88) - หรือควบคู่กับ U78.110 ถึง U78.117 และให้หัตถการแพทย์แผนจีน 9991801 หรือ 9991810 หรือ 9021801 หรือ 9991811 หรือ 9031801 อย่างใดอย่างหนึ่ง (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย IMC ทั้งหมด (คน) ที่มีประวัติการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 3
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log